Referencer


Personlig udstråling og humor

“Ja, det var rigtigt godt!” – sådan kunne jeg med eftertryk svare mine kolleger på deres spørgsmål, da jeg efter endt mentorkursus kom hjem til min institution. Ann Pia er en kompetent underviser, og hun formidler med stor sikkerhed sit stof. Undervisningen er en dynamisk vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser.

Med sin personlige udstråling og sin humor skaber Ann Pia en ramme, hvor alle tør byde ind – det styrker sammenholdet i gruppen. En tryg og alligevel meget udfordrende ramme, så er mulighederne til stede for et stort fagligt udbytte – og ja, det har i høj grad været udbytterige dage.”

Randi Jul Jørgensen, pædagog og mentor. Vuggestuen Nordstjernen i Kolding

 

Vi giver Ann Pia vores bedste anbefalinger

”VirksomhedsNetværket har haft et meget tæt og positivt samarbejde med Ann Pia Coach & Consulting igennem flere år. Ann Pia har i de seneste par år været tovholder for vores netværksgruppe om sygefravær. Denne opgave varetager hun til vores store tilfredshed. Hendes karisma og engagement gør møderne til en positiv oplevelse, hvor deltagerne altid får et fagligt højt udbytte med sig hjem. Ann Pia deltager også i VirksomhedsNetværkets andre aktiviteter og er dermed et stort aktiv for netværkets andre medlemmer.

Vi kan kun give Ann Pia Coach & Consulting vores bedste anbefalinger.”

Karsten B. Vester. Relationsskaber, VirksomhedsNetværket

Vi fik et fælles mål

”I forbindelse med implementering af strategiske mål i en enhed af YIT, har jeg brugt Ann Pia Coach & Consulting som et parallelt fokus på virksomhedens overordnede mål i sammenhæng med den individuelle medarbejders personlige trivsel og forhold til opgaver, karriere og egen målsætning.

Med en bredt formuleret opgavebeskrivelse – en overordnet målsætning i udnyttelse af medarbejdernes resurser – og adgang til individuelle samtaler med mellemledergruppen – lykkedes det Ann Pia at opnå en klar og personlig stillingtagen til medarbejderens forventninger stillet i forhold til afdelingen og YITs mål.

Afdelingens strategiske mål blev ved Ann Pia’s coaching et mere synligt og overordnet mål for alle i afdelingen med præcise og individuelle rammer for den enkelte.

Det blev med andre ord afdækket om afdelingens mål også var medarbejderens, og om de krav der var stillet til den enkelte havde sammenhæng til medarbejderens ønsker tro og vilje, ligesom personlige emner med indflydelse på arbejdslivet blev afstemt.

Som leder for afdelingen havde jeg således det privilegium, at jeg vidste, at mine medarbejdere havde forholdt sig til deres position i firmaet, kendte kravene stillet til dem, og havde forholdt sig kritisk til egne evner og engagement i forhold til personlige målsætninger stillet af YIT.

Ann Pia har andel i forbedret samarbejde, øgede evner og accept af at melde fra og til, og mere “hele” personligheder med en god balance i jobbet.

Jeg kan derfor kun anbefale Ann Pia Coach & Consulting til andre – når vi ikke selv gør brug Ann Pia’s kompetencer.”

Michael Kirkegaard. Sektionschef, YIT

Energi og drive der smitter

“Jeg var så heldig, at blive tilbudt et undervisningsforløb på min arbejdsplads – Integrationsfagligt kompetenceløft. Et af elementerne i forløbet var et to-dages supervisionskursus samt seks opfølgningsworkshops med Ann Pia som underviser og indpisker. Efter mange år i samme business, har jeg været præsenteret for meget, men sjældent noget så nærværende, levende og brugbart.

Ann Pia har en energi og et drive der smitter. Gennem supervisionsforløbet og workshops har vi arbejdet med teorier vi kan anvende i hverdagen. Og vi har arbejdet konstruktivt med problemstillinger fra hverdagen. Ann Pia har i sin rolle som underviser løftet den enkelte kursist, ved sine konstruktive tilbagemeldinger.

Udover det har været et meget brugbart undervisningsforløb, har det også været levende og rigtig  sjovt. Man bliver helt forundret over hvad man kan med ord, når de sættes sammen på en anden måde.”

Ulla Bendsen, familiekonsulent. Socialcenteret, Odense Kommune

 

Wellness for sjælen

”Jeg er lige som Ann Pia certificeret coach og har bl.a. brugt Ann Pia som coach og mentor under min uddannelse. Hendes gode spørgsmål og store erfaring har hjulpet mig til at se helt nye muligheder og finde den for mig rigtige vej at gå. Jeg har også brugt Ann Pia som coach på min arbejdsplads. På få coachsessioner lykkedes det med Ann Pias hjælp at ændre ting i min arbejdsdag til det absolut positive.

Jeg er fascineret af Ann Pias evner til at stille konfronterende og udfordrende spørgsmål, som gør, at jeg bliver tvunget til at tænke nye tanker, som sætter tingene i nye perspektiver. Ann Pias anerkendende coach-stil gør det meget behageligt at arbejde sammen med hende. Hendes evne til at følge op på coachsessionerne gør det dobbelt motiverende at nå mine mål, da jeg får en følelse af, at jeg både står til ansvar overfor mig selv og overfor Ann Pia.

Jeg kan klart anbefale Ann Pia som coach til alle der f.eks. ønsker at sætte turbo på deres personlige udvikling, har mål de gerne vil nå, udfordringer der skal tackles osv. Det er simpelthen wellnes for sjælen!”

Lene Simonsen, Indkøbsassistent og coach. Howe A/S, Middelfart

Ann Pia har også løst opgaver for:

 • Aabenraa Kommune og Assens Kommune
 • CABI
 • Caverion
 • Ceetec  A/S
 • DGI-Fyn
 • Eaton Electric Aps
 • Egtved Skole
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Idrætslederakademi
 • Fredericia Kommune og Haderslev Kommune
 • Haderslev Handelsskole
 • Howe a/s
 • Institut for Serviceudvikling A/S
 • Jobcentre i Fredericia, Kolding, Middelfart, Odense og Vejle
 • Kolding Golf Club
 • Mercell Danmark A/S
 • Middelfart Erhvervscenter
 • Middelfart Kommune og Odense Kommune
 • Nordic Lubricants A/S
 • Post Danmark Taulov Pakkecenter
 • Rotary
 • Sano Middelfart
 • SCA PACKAGING DieNamic
 • SILVAN
 • Skovdyrkerforeningen Syd
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Tønder Kommune og Vejle Kommune
 • Uhrenholt A/S
 • UU-Lillebælt


Vil du også på kundelisten? Ring nu på tlf. 64 40 63 24 eller 30 24 63 24 og hør nærmere.