Mikrofonlille

Kampen om mikrofonen

Mit arbejde bringer mig rundt på mange forskellige arbejdspladser. Her møder jeg forskellige kulturer og inspirerende måder at organisere arbejdet på.

Det optager mig gang på gang, hvor let det er at komme til at tale forbi hinanden på arbejdspladsen. Misforståelser opstår let i en travl hverdag og jeg ser, hvordan det kan føre til mistrivsel og dårligt samarbejde.

En vej til at forebygge disse misforståelser er, at vi alle, både medarbejdere og ledere, bliver mere bevidste om vores evne til at lytte.  Jeg vil med dette indlæg opfordre til, at vi øger vores bevidsthed i forhold til at lytte og lade mikrofonen blive hos vore kolleger og medarbejdere og gøre os umage med at se og høre, hvad de har på hjerte.

Der er inspiration at hente til dette via de tre lytte niveauer: niveau 1; indre lytning, niveau 2; fokuseret lytning og niveau 3; global lytning.

Ved den indre lytning er vi optaget af vore egne synspunkter i forhold til det kollegaen fortæller. Her fanger vi måske slet ikke vores kollegas budskab, da vi har opmærksomheden rettet mod os selv – egne værdier, antagelser, interesser og erfaringer.

Ved fokuseret lytning flytter vi fokus væk fra os selv og over på kollegaen og forsøger at lytte til, hvad der bliver sagt med udgangspunkt i kollegaens værdier, antagelser, interesser og erfaringer.

Ved global lytning er kollegaen fortsat hovedperson i samtalen og har mikrofonen. På dette niveau 3 i lytning har vi desuden øjnene med og registrerer kollegaens nonverbale kommunikation. Stemmen der pludseligt bliver høj og skarp, blikket der viger eller gnisten og glimtet i øjnene, og arme der gestikulerer.

Alle tre lytte niveauer er i spil, når vi kommunikerer. Det er min overbevisning, at vi vil komme mange misforståelser på arbejdspladsen til livs, hvis vi øver os i at lytte mere på niveau 2 og 3. Hvad er det helt konkret vores kollega eller medarbejder har på hjerte – hvilke nøgleord kan vi spørge ind til, og hvilket kropssprog og tonefald understøtter ordene?

Så hermed en opfordring til at lade mikrofonen blive hos rette vedkommende.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.