Undervisning & foredrag

Undervisning og foredrag er en efterspurgt ydelse hos Ann Pia Coach & Consulting. De specifikke undervisningsforløb og foredrag skræddersyes efter kundens behov. Nedenfor er oplistet en række eksempler til inspiration.


Temadage om positiv kommunikation – trivsel og arbejdsglæde

Positiv kommunikation, trivsel og arbejdsglæde – 3 sider af samme sag. Temadagene kommer rundt om disse vigtige begreber, så deltagerne opnår fælles forståelse og konkrete tiltag til at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Kursus i kollegial coaching

Kollegial coaching er en metode til håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet samt kvalificering af den faglige dialog i medarbejdergruppen. Medarbejdere bliver klædt på til at håndtere en respektfuld og løsningsorienteret dialog i arbejdsfællesskabet.

Fyraftensmøde om konflikthåndtering

Hvordan sikrer vi et godt samarbejde og gensidig respekt på arbejdspladsen? Deltagerne kan hente inspiration til at håndtere uenigheder inden de udvikler sig til konflikter.

Positiv stresshåndtering

Hvis en gruppe medarbejdere bliver udsat for de samme belastninger i deres arbejde, vil de alligevel reagere vidt forskelligt. Via kursusdagene får den enkelte medarbejder større indsigt i egne personlige reaktioner og bliver bevidst om, hvordan han eller hun selv kan medvirke til at regulere omgivelsernes påvirkning.

Den motiverende samtale som redskab

Undervisning i den motiverende samtale. En planlagt rammesat aktivitet mellem sagsbehandler og borger. Den motiverende samtale kan ses som det styringsredskab, der sikrer progression i de enkelte sagsforløb.

Mentoruddannelse

Formålet med mentoruddannelsen er at uddanne et korps af mentorer på arbejdspladsen. Der skabes således grobund for, at det lokale jobcenter kan bruge virksomheden til at etablere afklarende og kompetenceudviklende forløb for borger, som har problemer ud over ledighed.

Positiv Psykologi

Foredrag om baggrund, fokus og forskning indenfor positiv psykologi, hvor der bliver givet til genmæle i forhold til kritikken af feltet. Oplev dette foredrag og bliv inspireret til at skabe endnu mere trivsel i din hverdag.

Undervisning- og workshopdag om facilitering

Målet med undervisnings- og workshopdagen er at bevidstgøre ledere og medarbejdere om facilitatorrollen, og understøtte en fælles forståelse af facilitering som metode, samt træne faciliteringsredskaber.

Coachkursus

Coaching som ledelsesværkstøj. Efter kurset kan deltagerne på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter.

Veje til beskæftigelse, uddannelse og øget trivsel

Gruppeforløbet tager afsæt i forskning indenfor positiv psykologi og sigter mod, at deltagerne igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig bliver deltagerne inspireret til, hvordan de kan øge og fastholde deres trivsel.

Positiv psykologi og ledelse

På kurset får du som leder et indblik i, hvordan den forskningsbaserede viden om positiv psykologi kan omsættes til værktøjer, der skaber arbejdsglæde, motivation og bedre resultater på arbejdspladsen. Der er fokus på, hvordan du kan bruge værktøjerne i dit personlige lederskab, og hvordan du kan arbejde med at øge motivation, trivsel og performance blandt dine medarbejdere.