StresshåndteringLangvarig stress har store omkostninger for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Ann Pia Coach & Consulting tilbyder sig som en professionel samarbejdspartner i forhold til at forebygge at ledere eller medarbejdere sygemelder sig på grund af stress.

Ann Pia tilbyder individuelle stresscoachforløb for ledere eller medarbejdere. Stressniveau og stressfaktorer bliver kortlagt og den enkelte bliver coachet til at begribe, håndtere og forebygge langtidsstress.

Ann Pia tilbyder endvidere at afvikle fyraftensmøder om stresshåndtering på arbejdspladsen. Arbejdspladsens ansatte får større indsigt i hvad stress er og hvilke signaler de skal være opmærksomme på. Ledere og medarbejdere vil blive bevidstgjort om ydre og indre stressfaktorer, reaktioner og signaler og lærer at bruge denne viden konstruktivt og forebyggende.


Ann Pia har været med til at lave en film om stresshåndtering i samarbejde med CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats). Filmen “Stress og psykiske lidelser” er gratis, og den kan både bestilles hjem og ses online. Læs mere om den her.

Skal du og dine medarbejdere også trives bedre? Kontakt Ann Pia nu.